Robots vs Persones

amb Sense comentaris

Francisco Bermúdez "S'ha de tenir por de la bretxa digital, no als robots”

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/10/25/fortunas/1572027204_016036.html

 

Aquest és un article que pretendre ajudar a transitar a les persones a través d'aquest nou paradigma per on avancem: una societat “net” en el sentido de que cambia su forma permanentemente adaptándose con rapidez al continente ( societat en la qual opera amb els seus serveis o productes).

El pas de la fase sòlida a la fase líquida d'segle XXI es caracteritza per un procés de constant i contínua des-regularització que afecta tots els àmbits de la vida: la família, la política, les regles de joc, l'amistat i, per descomptat, l'empresa.

El procesolíquidosupuestamente orientado a mejorar y alcanzar nuevas cotas de bienestar, està deixant pel camí molts element valuosos per a l'empresa. Un ejemplo son los empleados de mayor edad y experiencia que sonexpulsadosde la empresa sin haber realizado un proceso de traslado del valor que contienen a los jóvenes que se incorporan. Ha deixat a l'empresa tot el coneixement aquell empleat que es va jubilar?. Ens importen més del que veuen els que es queden a l'empresa que els que marxen.

Els robots no són l'enemic; com no ho van ser les màquines a el principi de segle XX. Les màquines ens van aportar millora en les condicions de vida i una major longevitat. Una bona gestió de l'automatització de la feina ens portarà a millores en la qualitat de vida.

¿Los empleados que se han mantenido en la empresa han aprendido algo del proceso delicuefacciónde la empresa?. ¿Se'ls ha explicat i ells han entès la necessitat d'adaptar-nos al mercat?. ¿Se'ls ha donat l'oportunitat d'aportar idees a aquest procés de necessari canvi en l'empresa?. A gestionat el residu inextirpable d'una major inseguretat i ansietat en el treball?.

Si tu empresa tiene unos órganos de gobierno familiares es aún más importante si cabe el asegurar un buentrasiegode experiencia y valores a las nuevas generaciones.

deixa una resposta