¿Que ha passat?. ¿No és tan difícil fer-ho bé?. ¿On està la solució senzilla, senzill, pràctica?.

La imparable transformació en què estan immerses les companyies actuals converteix la diferenciació en un factor clau de competitivitat, ia més l'eix que farà possible l'èxit de l'negoci. Per aquest motiu, el paper que exerceix el Departament d'Operacions d'una companyia és crucial per posicionar-se al mercat, aportar valor afegit i no quedar-se enrere en un entorn d'innovació constant.

El creixement de l'mercat fa més imprescindible buscar noves vies per augmentar les vendes, pel que cada dia en major mesura, els responsables dels negocis necessiten la implicació de tots els departaments que més impacte tenen en el rendiment empresarial.

Entre aquests departaments, l'àrea d'Operacions és sens dubte un dels més importants, i és crucial per al bon funcionament de qualsevol companyia. Els seus responsables han de tenir les habilitats necessàries per maximitzar tots els recursos i mantenir una constant comunicació amb la resta de les divisions, per tal de mirar a l'empresa en conjunt i dur a terme iniciatives que enforteixin la seva posició al mercat.

En aquest sentit, el Departament d'Operacions està considerat com un element de la direcció de l'empresa que té un important directe sobre la seva productivitat, tant en organitzacions de sector de la indústria com de serveis.

 

Fem les operacions amb la jerarquia de sempre, mitjançant treball en xarxa, o una barreja entre dues?:

El que necessitem avui en dia és un element nou i poderós per fer front als reptes que plantegen la complexitat creixent i el canvi vertiginós. Com he pogut comprovar, la solució que funciona sorprenentment bé és un segon sistema organitzat en forma de xarxa -més semblant a el sistema solar d'una empresa nova que a l'estructura piramidal d'una organització ja maduració capaç de generar agilitat i velocitat. En lloc de ser un llast, es converteix en un complement poderós per a la jerarquia d'una organització més consolidada, que queda alliberada per així dedicar-se al que millor sap fer. D'aquesta manera, la gestió de l'empresa es simplifica, a el temps que s'accelera el canvi estratègic. No es tracta de triar un dels dos sistemes, sinó que els dos treballin en sintonia. Un sistema dual.

És una estructura dinàmica: les iniciatives primàries i secundàries conflueixen o divergeixen segons les circumstàncies ho requereixin. Mentre que una jerarquia típica no sol canviar molt d'un any a l'altre, aquest tipus de xarxa es transforma constantment i amb facilitat. Com que no inclou nivells burocràtics, prohibicions de tipus ordre i control o processos Sis Sigma, la xarxa encoratja un grau d'individualisme, creativitat i innovació que una jerarquia mai podrà proporcionar, ni tan sols la menys burocratitzada i dirigida per l'equip més brillant. A l'estar gestionada per una porció transversal d'empleats de tots els nivells i departaments de l'organització, la xarxa allibera informació de les sitges i els estaments jeràrquics, permetent que flueixi amb molta més llibertat i a major velocitat.