Projecte d'Implantació de programari a Banc Públic

Projecte de substitució de el Sistema de Gestió informàtica de l'Banc públic per un ERP de la marca SAP – banca.

El projecte va consistir en la realització de les següents fases:

1.- Anàlisi de requeriments

2,. Presa de dades sobre com els requeriments es satisfeien amb el sistema actual.

3.- Anàlisi de cobertura dels requeriments amb el nou programari

4.- Valoració dels ajustos a realitzar per cobrir tots els requeriments presents i futurs amb el nou programari.

 

La ràpida evolució dels requeriments de el sector bancari i de el sector públic havia de ser tinguda en compte per dotes a sistema de suficient flexibilitat amb uns costos raonables.